top of page

Hva er osteopati?

Osteopaten undersøker og behandler muskel- og skjelettsmerter med en kombinasjon av manuelle behandlingsteknikker på benk, veiledning og råd knyttet opp mot pasienten som enkeltindivid. De er opptatt av å finne sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopat må man ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Osteopaten bruker derfor god tid både på pasienten og deres helse – med hendene sine som en viktig del av behandlingen

Osteopati som helseprofesjon

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på helsevitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv og å ta i bruk kroppens egne iboende ressurser. Behandlingen er trygg og individualisert – og egner seg for pasienter i alle aldre - alt fra spedbarn til eldre personer

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for

Hva kan osteopaten hjelpe deg med?


En osteopat oppsøkes ofte for følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter

  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter

  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter

  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer

  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap

  • Postnatale plager 

  • Funksjonelle plager hos spedbarn

  • Akutte- og belastningsrelaterte plager

  • Idrettsskader

 

I tillegg til dette kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær

 

Osteopater er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell i Norge siden og du behøver ikke henvisning. Osteopatibehandling går ikke under frikortordningen og har ikke kommunalt driftstilskudd 

bottom of page