top of page

Hva er osteopati?

Osteopaten undersøker og behandler muskel- og skjelettsmerter med en kombinasjon av manuelle behandlingsteknikker på benk, veiledning og råd knyttet opp mot pasienten som enkeltindivid. De er opptatt av å finne sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopat må man ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Osteopaten bruker derfor god tid både på pasienten og deres helse – med hendene sine som en viktig del av behandlingen

Osteopati som helseprofesjon

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på helsevitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv og å ta i bruk kroppens egne iboende ressurser. Behandlingen er trygg og individualisert – og egner seg for pasienter i alle aldre - alt fra spedbarn til eldre personer

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for

Ronja-7-1024x768.jpg
img1.jpg

Osteopaten er din individuelle problemløser


En osteopat oppsøkes ofte for følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter

  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter

  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter

  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer

  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap og postnatal kropp

  • Funksjonelle plager hos spedbarn

  • Akutte- og belastningsrelaterte plager

  • Idrettsskader

I tillegg til dette kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær

 

Osteopater er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell i Norge

bottom of page