top of page

Hva er kiropraktikk?

 

Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager

Kiropraktikk som helseprofesjon

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle bildediagostiske undersøkelser. Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, fysiske og kognitive øvelser, samt informasjon og veiledning

Behandling

 

På bakgrunn av informasjonen du har gitt i sykehistorien, den kliniske undersøkelsen og eventuelle bildediagnostiske funn vil kiropraktoren stille en diagnose og igangsette en individuelt tilpasset behandling for deg. Behandlingen du får kan bestå av flere elementer som informasjon og rådgivning, manuell behandling, treningsøvelser og rehabilitering, samt tiltak og råd om forebygging. Målet med behandlingen er at du som pasient opplever smertelindring og økt funksjonsnivå på kort og lang sikt. I noen tilfeller kan smertene vedvare i lang tid, eller komme og gå i perioder. Kiropraktoren vil da legge opp en skreddersydd behandling for deg som gjør at du som pasient på best mulig måte lærer å leve med smertene. Hvor mye behandling du trenger avgjør kiropraktoren i samråd med deg

Design uten navn (21).png
Design uten navn (20).png

Kiropraktorer kan hjelpe deg med:

 • utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege

 • henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT

 • sykemelde pasienter i opptil 12 uker

Kiropraktor jobber med følgende plager: 

 

Som pasient kan du komme til kiropraktoren med plager som:

 • Akutte og kroniske nakke- og ryggsmerter

 • Hodepine

 • Svimmelhet

 • Skulder-, albue-, og hånd/håndleddplager

 • Hoftesmerter

 • Bekkenplager (det er ikke bare gravide som kan oppleve dette)

 • Kne-, ankel-, og fotsmerter

 • Belastningsskader

 • Akutte og kroniske idrettsskader

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar.

bottom of page