top of page

Hva er fysioterapi?

 

Fysioterapi er en profesjon som sammenfatter kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten gjennom målrettet behandling forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerte og eller nedsatt funksjon i muskel – og skjelettsystemet

Fysioterapifaget er bygget på naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap, samt viten om de multifaktorielle årsaker til funksjonsnedsettelse, sykdom og smerte

Hva kan du forvente hos vår fysioterapeut?

 

Første konsultasjon er basert på smerte- og systemanamnese og grundig kroppsundersøkelse. Fysioterapeuten bruker ortopediske og nevrologiske tester for å finne ut hvorfor og hvor har man vondt

I behandling anvender fysioterapeuten forskjellige metoder som manuelle massasje teknikker, mobiliseringer, tøyninger og dry needling. En viktig del av behandling hos fysioterapeut er øvelser. Fysioterapeuten sørger for at øvelsene er målrettet, tilpasset til pasientens funksjonsnivå og skal virke rehabiliterende for dine plager. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse

Pasient med Healthcare Sykepleier

Fysioterapeuten kan hjelpe deg med følgende:

  • Skulderplager: subacromiale smerter, rotator cuff tendinose, myalgier

  • Ryggplager: Isjias, lumbago, akutte smerter, kink, hekseskudd, stenose, spinal stenose, prolaps, smerter i korsryggen

  • Nakkeplager: Kink, prolaps, stivhet

  • Armplager: tennisalbue, golfalbue, senebetennelse, artrose i håndledd og fingre

  • Kneplager: Meniskskader, artrose, leddbåndsskader, korsbåndskade

  • Bekkenplager: Bekkensmerter, bekkenløsning, bekkenlåsning

  • Opptrening etter idrettsskader

  • Kjeveplager

  • Generelle spenninger og stivheter i muskulaturen

  • Balanseproblematikk hos eldre

Design uten navn (19).png
bottom of page